AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), XATA D’OR, SL informa que es titular del lloc web www.xatador.es. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, XATA D’OR, SL informa de les següents dades:

El titular d’aquesta web es XATA D’OR, SL, amb CIF B67407346 i domicili social al carrer PALAUDÀRIES Nº 64, 3-1, 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 46846, foli 147, full B-532864 inscripció 1ª. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@xatador.es.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITAT

La navegació, accés i ús del lloc web de XATA D’OR, SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la web de XATA D’OR, SL, totes les condicions d’ús aquí establertes  sense prejudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de XATA D’OR, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat de les informacions aportades per l’usuari en els formularis de XATA D’OR, SL per l’accés de certs continguts o serveis oferts per la web.
– L’ús de la informació, serveis i dades oferts per XATA D’OR, SL contràriament a lo disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o de qualsevol altra manera que puguin suposar lesió de drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXTENSIONS DE RESPONSABILITAT

XATA D’OR, SL no es fa responsable del contingut de llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva web i declara que en cap cas procedirà a examinar o emprendre cap tipus de control sobre el contingut dels altres llocs web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs web forans a la seva propietat als que es pugui accedir a través dels enllaços.

XATA D’OR, SL declara haver adoptat les mesures adients per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació per la web. En aquest sentit, XATA D’OR, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys que pugui tenir l’usuari per la navegació web.

MODIFICACIONS

XATA D’OR, SL es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del lloc web, i de les condicions d’ús.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

“De conformitat amb lo establert per la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal,  informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titular de XATA D’OR, SL amb CIF B67407346 i domicili social al carrer PALAUDÀRIES Nº 64, 3-1 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, XATA D’OR, SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos de qualsevol variació, i que tenim consentiment per a utilitzar-los per les finalitats mencionades.

XATA D’OR, SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per aquest motiu, XATA D’OR, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquestes se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment donat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada anteriorment o al correu electrònic info@xatador.es.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

XATA D’OR, SL per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en ella (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials fets servir, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, doncs consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ ordenament jurídic espanyol, essent aplicables, tant la normativa espanyola  i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per España.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i  per qualsevol mitjà tècnic, sense  la autorització de XATA D’OR, SL

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de XATA D’OR, SL. Podrà visualitzar els elements del portal, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se d’ eliminar, alterar, eludir i/
o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines XATA D’OR SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

XATA D’OR, SL es reserva el dret i la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’ incompliment de les presentes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’ aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol discrepància les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. XATA D’OR, SL té el seu domicili a BARCELONA, España.